Vykdoma...
Apie LTD Įmonių teisininkų skyrių

Visuomeninės organizacijos Lietuvos teisininkų draugijos (LTD) struktūrinis padalinys – Įmonių teisininkų skyrius (ĮTS) – vienija Lietuvos įmonių teisininkus ir kitus verslo teisės specialistus bei verslo teisę studijuojančius aukštųjų mokyklų studentus. Skyrius įsteigtas 2006 m. kovo 23 d.

ĮTS branduolį sudaro jauni ir ambicingi įmonių teisininkai, dirbantys pirmaujančiose Lietuvos bei tarptautinėse įmonėse.

ĮTS atstovauja ir gina įmonių teisininkų interesus, siekia įmonės teisininko profesinio vardo pripažinimo, nustato įmonių teisininkų profesinės veiklos bei etikos reikalavimus, organizuoja įmonių teisininkų kvalifikacijos kėlimą, talkina siekiant karjeros, sprendžia aktualius verslo teisės, įmonių teisės, darbo teisės, aplinkosaugos teisės bei kitų susijusių sričių klausimus.

2008 m. balandžio 11 d. LTD Įmonių teisininkų skyrius tapo Europos įmonių teisininkų asociacijos (European Company Lawyers Association - ECLA) 22-uoju nariu (šiuo metu LTD ĮTS savo narystę yra sustabdęs).

Tinklapio kūrimą rėmė